TH | EN

Customer Services

08-800800-83

Mon - Fri 09:00 - 17:00

1    2    4    2   

_

 


_

  


_

 


เราคือใคร?

บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด เป็นผู้ให้บริการ รับผลิตเครื่องสำอาง, เวชสำอางชั้นนำ ภายใต้มาตรฐาน GMP ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2543

โดยกลุ่มแพทย์ เภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผลิตเครื่องสำอาง โดยมีธุรกิจตั้งต้นหลัก คือผลิตสินค้าให้กับโรงพยาบาลและคลินิกแพทย์ผิวหนัง 

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจเครื่องสำอาง 

ปัจจุบัน เราขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากขึ้น เราพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย, ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ไปจนถึงรายใหญ่ โดยการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มให้คำปรึกษาทางการตลาด จนกระทั่งได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้คุณพร้อมเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่นคง


เราทำอะไร?

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 20 ปี ในการผลิตเครื่องสำอาง เวชสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ที่คำนึงถึงความสะอาด การมีสุขลักษณะที่ดี และการไม่ระคายเคืองต่อผิว เป็นสำคัญ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงโดย โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) จากกระทรวงสาธารณสุข

ในปี 2549 ได้มีการรวมฐานการผลิตของทั้ง 2 บริษัท ระหว่าง " บริษัท ซูติค จำกัด " และ " บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด " โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและการบริการ โดย บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด คือ บริษัทรับจ้างผลิตเครื่องสำอางชั้นนำที่ได้มาตรฐาน โดยมีบริษัท ซูติค พลัส จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย

หากคุณกำลังมองหาบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ และให้คุณก้าวเข้าสู่ธุรกิจเครื่องสำอางอย่างมั่นคง " บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด " คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่พร้อมเริ่มต้นไปกับคุณ