TH | EN

Customer Services

08-800800-83

Mon - Fri 09:00 - 17:00

1    2    4    2   

ทำไม ? ต้อง Aesthetic Plus


1.เราเป็นโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานสากล (GMP และ ISO 9001 )

2.ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคลินิกแพทย์ผิวหนัง  โรงพยาบาลและ SMEs / Startup  กว่า 500 ราย 

3.เรามีจุดเริ่มต้นเพื่อผลิตเวชสำอางตามความต้องการของแพทย์ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เห็นผล และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

4.พัฒนาสูตรตรงใจลูกค้ามากที่สุด

5.ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

6.มีบริการลูกค้าแบบครบวงจรที่เดียวจบ  (One Stop Service)

7.มีบริการเอกสารรองรับเพื่อสนับสนุนการทำตลาดของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ