TH | EN

Customer Services

08-800800-83

Mon - Fri 09:00 - 17:00

1    2    4    2   
รับสมัครงาน
 1. พนักงานรายวัน ( ผลิต / บรรจุ )


  l ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

  l จบ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.

  l อาศัยอยู่ใน อ.สามพราน และพื้นที่ใกล้เคียง

 2. นักวิจัยและพัฒนา ( RD )


  l หญิง  อายุ 25-35 ปี

  l จบ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง เคมี เภสัช หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  l มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องสำอาง 3ปีขึ้นไป

  l อาศัยอยู่ใน อ.สามพราน และพื้นที่ใกล้เคียง

 3. ผู้แทนขาย - กทม.และปริมณฑล


  l ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป  

  l จบ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง เคมี เภสัช หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  l มีรถยนต์

  l รายได้ไม่รวมค่าคอมมิชั่น

 4. ประสานงานขาย


  l ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี 

  l วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาการขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  l ใช้โปรแกรมด้านสำนักงานคล่อง และรักงานบริการ

  l มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือ วิทยาศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  l อาศัยอยู่ใน อ.สามพราน และพื้นที่ใกล้เคียง

 5. พนักงานซ่อมบำรุง ( ช่าง )


  l ชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป  

  l วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  l มีประสบการณ์การทำงาน 1ปีขึ้นไป

  l อาศัยอยู่ใน อ.สามพราน และพื้นที่ใกล้เคียง

 6. เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน


  l รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

  l สำเนาบัตรประจำนวนประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  l สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

  l สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 1. สวัสดิการ


  ฟรีเครื่องดื่มตอนเช้า , ฟรีอาหารกลางวัน 

  เบี้ยขยันสูงสุด 800บาท , โอที , ชุดฟอร์ม

  ตรวจสุขภาพประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ : hr@aplusthai.com