TH | EN

Customer Services

08-800800-83

Mon - Fri 09:00 - 17:00

1    2    4    2   

เงื่อนไขการให้บริการ

1. เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์

 • เรามีสินค้าครอบคลุมในทุกกลุ่มและทุกสภาพผิว 
              1. ทำความสะอาดผิวหน้า
              2. สำหรับผิวเป็นสิว
              3. ผิวขาวกระจ่างใส
              4. เพิ่มความชุ่มชื้น
              5. ลดเลือนริ้วรอย
              6. ดูแลผิวรอบดวงตา
              7. กันแดด
              8. ผลัดเซลล์ผิว
              9. เสริมความงาม
              10. สปาและทรีทเมนต์ 

2.วิจัยและพัฒนาสูตร

 • วิจัยและพัฒนาสินค้าตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ 
              - ลูกค้าสามารถระบุความต้องการทั้งการพัฒนาสูตรใหม่ของลูกค้า หรือพัฒนาสูตรตามตัวอย่างที่ลูกค้านำมา  
              - ปริมาณการสั่งขั้นต่ำ 30 กิโลกรัม  
              - ขนาดการผลิต 30, 60, 120, 250, 500, 1,000  กิโลกรัม


3.ขึ้นทะเบียนสินค้า กับ อย.บริการขึ้นทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

4.ดำเนินการผลิตและบรรจุความพร้อมขององค์ประกอบสินค้าเป็นปัจจัยหลักสำคัญ ที่จะเอื้อต่อความสะดวกรวดเร็วในการผลิตและบรรจุ  (องค์ประกอบสินค้า เช่น บรรจุภัณฑ์, กล่องยูนิต, สติ๊กเกอร์ เป็นต้น)เงื่อนไขการคืนสินค้า

บริษัทยินดีรับคืนและเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าที่มีสาเหตุเนื่องมาจาก

 • 1.บริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามบิล                     
 • 2.บริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ                            
 • 3.สินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพและเกิดความเสียหายเนื่องจากบริษัทหรือการขนส่ง                 
 • 4.ถ้าเป็นการสั่งผิดต้องคืนสินค้าภายใน 30 วันและลูกค้าต้องยังไม่เปิดกล่อง                             

 

บริษัทไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าที่มีสาเหตุ ดังนี้

 • 1.สินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัทไปแล้วระยะเวลาเกิน 30 วัน นับจากวันออกบิล
 • 2.สินค้าที่ถูกนำไปเปลี่ยนสภาพจากเดิม เช่น มีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์หรือนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น เป็นต้น
 • 3.สินค้าชำรุดหรือสูญหาย ไม่อยู่ในสภาพเดิม อันเนื่องมาจากความรับผิดชอบของลูกค้า


หมายเหตุ***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขการรับสินค้าคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การเตรียมเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมหลักฐานขอรหัสผู้ประกอบการ

1.ลูกค้าต้องยื่นเพื่อขอรหัสผู้ประกอบการ (ID) ก่อนเข้าระบบ

   ของ อย.

เอกสารที่ต้องเตรียม

๏ ลูกค้านามบริษัท

 • 1.หนังสือมอบอำนาจ (Aesthetic เตรียมให้ลูกค้าลงนาม)
 • 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
 • 3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ
 •    แยกเป็น 
 •     -ที่อยู่ตามสำนักงาน           
 •     -ที่อยู่ตามบัตรประชาชน        
 • 4.แผนที่ตามสำนักงาน              
 • 5.หนังสือรับรองบริษัท

*ถ้าลูกค้ามีตราประทับ เอกสารต้องมีประทับตราบริษัทพร้อม

 ลงนาม ทุกใบ

๏ ลูกค้านามบุคคลที่มีหน้าร้าน

 • 1.หนังสือมอบอำนาจ (Aesthetic เตรียมให้ลูกค้าลงนาม)
 • 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ
 • 3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบ
 •    แยกเป็น  
 •     -ที่อยู่ตามหน้าร้านค้า    
 •     -ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 • 4.แผนที่ตามที่อยู่ร้านค้า     

๏ ลูกค้านามบุคคลที่ไม่มีหน้าร้าน

 • 1.หนังสือมอบอำนาจ (Aesthetic เตรียมให้ลูกค้าเซ็นต์)
 • 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
 • 3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ  
 • 4.แผนที่ตามที่อยู่ปัจจุบัน         

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารยื่นจดแจ้ง อย.

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • 1.ชื่อแบรนด์ทางการค้าภาษาไทย
 • 2.ชื่อแบรนด์ทางการค้าภาษาอังกฤษ
 • 3.ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย
 • 4.ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ
 • 5.เอกสารรหัสผู้ประกอบการ (ID)  (ขั้นตอนที่ 1)
 • 6.ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ วิธีการใช้
 • ตัวอย่างดังนี้
 • 1.ชื่อทางการค้า  ภาษาไทย : เอสเธติค พลัส
 • 2.ชื่อทางการค้า  ภาษาอังกฤษ : Aesthetic plus
 • 3.ชื่อผลิตภัณฑ์   ภาษาไทย : วิตามิน ซี เซรั่ม
 • 4.ชื่อผลิตภัณฑ์   ภาษาอังกฤษ : Vitamin C Serum
 • 5.ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ /ชนิดของบรรจุภัณฑ์ /วิธีการใช้ : ใส่กระปุก อะครีลิค ใช้สำหรับทาใบหน้า


หมายเหตุ

***เนื่องจากการแสดงฉลากเครื่องสำอางจะต้องครบถ้วน

    ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นทางบริษัทจึงขอตรวจ

    ฉลากก่อนผลิตทุกครั้ง เพื่อเป็นการช่วยป้องกันปัญหา

   ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

***ลูกค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fda.moph.go.th     (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)